Fmenu Not Found
.:: به پایگاه اینترنتی جشنواره علامه حلی(ره) خوش آمدید .:: تلفن روابط عمومی: 32904976-025 .::. ایمیل: helli.info2@gmail.com ::.
پنج شنبه ٠٧ ارديبهشت ١٣٩٦
منو اصلی
پیگیری نامه
شماره :   

اخبار
دستورالعمل برگزاری جشنواره‌های استانی

دستورالعمل برگزاری جشنواره‏های استانی (اصلاح شده در 05/05/1394)

مقدمه:با استناد به مصوبه شماره 3476/323 شورای سیاستگذاری جشنواره علامه حلی(ره) مورخ 17/2/1391، دستورالعمل اجرایی برگزاری جشنواره علامه حلی(ره) در استان‏ها به منظور افزایش انگیزه طلاب استان‏های سراسر کشور جهت شرکت در جشنواره و افزایش مشارکت مدیریت‏های استانی در برگزاری آن، تدوین می‏شود.

 

ماده 1-جشنواره استانی در چارچوب آیین‏نامه جشنواره علامه حلی(ره) و با رعایت اصول، ضوابط و مقررات این آیین‏نامه برگزار می‏شود.

 

ماده 2-جشنواره استانی با لوگوی «جشنواره علامه حلی(ره)» و زیرنویس استان مربوط برگزار خواهد شد و فعالیت‌های صورت گرفته تحت عناوین دیگر، به منزله فعالیت استانی جشنواره علامه حلی(ره) محسوب نمی‏شود.

 

ماده 3-جشنواره استانی با شرایط زیر برگزار می‏شود:

الف) داشتن حداقل یکصد اثر از مجموع آثار ارائه شده یا شرکت حداقل 10 درصد از طلاب خواهر و برادر

      واجد شرایط استان در آخرین دوره جشنواره؛

ب) داشتن توان علمی لازم برای ارزیابی آثار مطابق با آیین‏نامه ارزیابی آثار؛

ج) داشتن توان اجرایی لازم برای برگزاری جشنواره استانی؛

د) انعقاد تفاهم‏نامه همکاری بین مدیران حوزه‏های خواهران و برادران استان.

 

تبصره 1:مرجع احراز شرایط مذکور، دبیرخانه مرکزی جشنواره علامه حلی(ره) است.

 

تبصره 2:در صورت عدم انعقاد تفاهم‏نامه مذکور در بند «د»، شورای سیاستگذاری جشنواره علامه حلی(ره) در مورد برگزاری جشنواره در آن استان تصمیم‏گیری خواهد کرد.

 

ماده 4-استان‏هایی که شرایط برگزاری جشنواره استانی را دارند می‏باید تقاضای خود را حداکثر تا یک ماه پس از برگزاری مراسم آخرین دوره جشنواره سراسری، از طریق مدیریت‏های استانی و بصورت مکتوب به معاونت پژوهش حوزه‏های علمیه ارسال نمایند.

 

ماده 5-دبیر جشنواره علامه حلی(ره) موظف است حداکثر تا مدت 30 روز پس از دریافت تقاضاهای واصله و بررسی و احراز اولیه شرایط، آن را به شورای سیاستگذاری جشنواره ارائه و نتیجه را به استان‏های متقاضی اعلام نماید.

 

ماده 6-دبیرخانه استانی جشنواره در معاونت پژوهش حوزه علمیه برادران استان متقاضی تشکیل می‏شود.

 

ماده 7-ارکان جشنواره استانی عبارت‏اند از:

1- شورای جشنواره؛

2- دبیر جشنواره؛

3- شورای علمی.

 

ماده 8-اعضای شورای جشنواره استانی عبارت‏اند از:

1- مدیر حوزه علمیه استان (رئیس شورا)؛

2- مدیر حوزه علمیه خواهران استان (نایب‏رئیس شورا)؛

3- معاون پژوهش حوزه علمیه استان؛

4- معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان؛

5- دبیر جشنواره استانی (دبیر شورا)؛

6- دو نفر از رؤسای گروه‏های ارزیابی شورای علمی جشنواره استان به انتخاب شورای سیاستگذاری جشنواره؛

 

ماده 9-وظایف شورای جشنواره استانی عبارت است از:

1- تصمیم‏گیری و برنامه‏ریزی کلان جشنواره استانی در چارچوب اسناد بالادستی؛

2- تعیین رؤسای گروه‏های ارزیابی پیشنهاد شده توسط دبیر استان و معرفی به شواری سیاستگذاری جهت

    تأیید نهایی؛

3- نظارت بر حسن اجرای جشنواره استانی مطابق با آیین‏نامه‏ها و ضوابط ابلاغی؛

4- زمینه‏سازی جهت مشارکت بیشتر حوزه‏های علمیه استان در جشنواره؛

5- تصمیم‏گیری در خصوص زمان، مکان و کیفیت برگزاری مراسم؛

6- جذب و تأمین منابع مالی جشنواره استانی.

 

ماده 10-دبیر جشنواره استانی از میان فضلا و اساتید حوزوی دارای سابقه پژوهشی و اجرایی موفق، با پیشنهاد مشترک معاونان پژوهش حوزه‏های علمیه برادران و خواهران استان، تأیید رئیس شورای جشنواره استانی، موافقت رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره علامه حلی(ره) و حکم رئیس شورای جشنواره استانی منصوب می‏شود.

 

ماده 11-وظایف دبیر جشنواره استانی عبارت است از:

1- تشکیل و اداره دبیرخانه جشنواره استانی؛

2- حسن همکاری با دبیر و مسئولان دبیرخانه مرکزی جشنواره علامه حلی(ره)؛

3- تعیین مسئول اجرایی جشنواره استانی؛

4- پیشنهاد رؤسای گروه‏های ارزیابی از میان اساتید و فضلای شناخته‏شده استان به شورای جشنواره استانی

    برای یک دوره؛

5- دبیری شورای جشنواره استانی و پیگیری مصوبات آن؛

6- ریاست شورای علمی جشنواره استانی؛

7- تدوین صورتجلسات شوراهای جشنواره استانی و علمی و دبیرخانه استانی و ارسال به دبیرخانه مرکزی؛

8- ارائه گزارش عملکرد به شورای جشنواره استانی و دبیرخانه مرکزی جشنواره علامه حلی(ره).

 

ماده 12-اعضای شورای علمی جشنواره استانی عبارت‏اند از:

1- معاون پژوهش مدیریت استان؛

2- معاون پژوهش مدیریت خواهران استان؛

3- دبیر جشنواره استانی؛

4- سه نفر از رؤسای گروه‏های ارزیابی به انتخاب شورای جشنواره استانی؛

5- رئیس گروه ارزیابی مربوط.

 

تبصره:انتخاب مجدد رؤسای گروه‏های ارزیابی بلامانع است.

 

ماده 13-وظایف شورای علمی جشنواره استانی عبارت است از:

1- تأیید صلاحیت ارزیابان پیشنهاد شده توسط رؤسای گروه‏های ارزیابی؛

2- تعیین نهایی برگزیدگان جشنواره استانی مطابق با ضوابط جشنواره علامه حلی(ره).

 

تبصره:حضور نماینده دبیرخانه مرکزی جشنواره علامه حلی(ره) در جلسات تعیین برگزیدگان نهایی جشنواره استانی الزامی است.

 

ماده 14-فرایند برگزاری جشنواره استانی عبارت است از:

1- تقاضای مدیریت استان برای برگزاری جشنواره استانی در قالب نمون‏برگ؛

2- بررسی و احراز شرایط توسط دبیرخانه مرکزی جشنواره؛

3- تأیید شورای سیاستگذاری جشنواره؛

4- ابلاغ رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره به مدیریت استان؛

5- تشکیل شورای جشنواره استانی؛

6- تعیین دبیر جشنواره استانی؛

7- تشکیل دبیرخانه جشنواره استانی؛

8- فراخوان جشنواره استانی؛

9- دریافت آثار؛

10- ارزیابی آثار؛

11- تأیید ارزیابی آثار توسط دبیرخانه مرکزی جشنواره؛

12- تعیین آثار برگزیده؛

13- ارسال آثار برگزیده به دبیرخانه مرکزی جشنواره علامه حلی(ره)؛

14- احراز صلاحیت عمومی صاحبان آثار برگزیده؛

15- بررسی و تأیید برگزیدگی آثار در شورای سیاستگذاری جشنواره با حضور نماینده دبیرخانه مرکزی و دبیر

     جشنواره استانی؛

16- صدور مجوز کتبی برگزاری مراسم جشنواره استانی از دبیر جشنواره مرکزی علامه حلی(ره)؛

17- برگزاری مراسم؛

18- ارائه گزارش عملکرد در قالب نمون‏برگ؛

19- اعلام نتایج ارزیابی به صاحبان آثار.

 

ماده 15-کلیه مراحل برگزاری جشنواره استانی باید با اطلاع و هماهنگی دبیرخانه مرکزی انجام شود.

 

ماده 16-کلیه هزینه‌های برگزاری جشنواره استانی مانند فراخوان، تبلیغات، ارزیابی و جوائز به عهده استان مربوط است.

 

ماده 17-دبیر جشنواره استانی موظف است حداکثر 15 روز پس از انتصاب، تقویم کاری دبیرخانه جشنواره استانی را هماهنگ با تقویم کاری دبیرخانه مرکزی جشنواره تنظیم و جهت تأیید به این دبیرخانه اعلام نماید.

 

تبصره:تغییر در تقویم تأیید شده منوط به اخذ موافقت کتبی دبیر جشنواره مرکزی است.

 

ماده 18-دبیرخانه جشنواره استانی موظف است حداکثر 30 روز پس از پایان مهلت دریافت آثار در استان، پرونده آثار برگزیده و شایسته تقدیر را به دبیرخانه مرکزی جشنواره علامه حلی(ره) ارسال کند.

 

تبصره 1:پرونده اثر شامل اصل اثر، فرم ثبت‏نام، فرم ارزیابی، فرم احراز صلاحیت عمومی و گزارش نهایی برگزیدگی است.

 

تبصره 2:تأخیر در ارسال پرونده آثار برگزیده به دبیرخانه مرکزی به منزله انصراف از شرکت در رقابت کشوری است.

 

ماده 19-معیار انتخاب آثار برگزیده جشنواره سراسری علامه حلی(ره)، ارزیابی دبیرخانه مرکزی جشنواره علامه حلی(ره) است و برگزیدگی در استان موجب سهمیه خاص در جشنواره سراسری علامه حلی(ره) نمی‏باشد.

 

ماده 20-دبیرخانه استانی جشنواره موظف است کارگاه توجیهی ارزیابان استانی را تحت نظارت دبیرخانه مرکزی جشنواره علامه حلی(ره) برگزار نماید.

 

ماده 21- لوح تقدیر برگزیدگان جشنواره استانی توسط رئیس و نایب‏رئیس شورای جشنواره استانی امضاء می‏شود.

 

ماده 22-ارزش جوایز برگزیدگان و شایستگان تقدیر جشنواره استانی در هر دوره باید حداکثر معادل 75 درصد ارزش جوایز جشنواره مرکزی در همان دوره باشد.

 

ماده 23-دبیرخانه استانی موظف است در مهلت مقرر گزارش‏های درخواستی دبیرخانه مرکزی جشنواره علامه حلی(ره) را تنظیم و ارسال نماید.

 

ماده 24-دبیرخانه مرکزی علامه حلی(ره) به مراجعات مستقیم طلاب شرکت‏کننده در جشنواره استانی پاسخگو نیست و امور مربوط به جشنواره استانی، فقط از طریق دبیرخانه جشنواره استانی قابل پیگیری است.

 

ماده 25-این دستورالعمل در 25 ماده و 7 تبصره در تاریخ 30/2/1391 به تصویب شورای سیاستگذاری جشنواره علامه حلی(ره) رسید.

جستجوی پیشرفته   
    
              
 
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
آمار بازدید
 بازدید امروز : 561
 کل بازدید : 2017529
 بازدیدکنندگان آنلاين : 6
 

 

 

 

 

 


.: سايت رسمي جشنواره علامه حلّي(ره) - حوزه‌هاي علميه سراسر كشور :.

.: قم ـ صندوق پستی 185-37165               تلفن: 32904976-025 :.